News

23 Sylfaen Diweddaraf

Luke Young

Annwyl bawb, os gwelwch yn dda ymuno â ni i anfon eich dymuniadau gorau i'n ffrind Luke (y llun yma) sydd yn ffan mawr Lerpwl gyda chlefyd Dystroffi'r.

Tra fydd byth yn dod yn bêl-droediwr, nid yw'n atal ef rhag bod yn battler! Rydym yn derbyn y neges hon oddi wrth John Doyle, ffrind da Luke:

"Rydych wedi gwneud Luke yn ddyn ifanc hapus iawn! Diolch i chi i gyd gymaint – ei fod yn drosodd dros y lleuad. diolch Pls Jamie am ei gefnogaeth – ei fod yn glefyd creulon ond Luke ac eraill tebyg iddo barhau i ymladd ei effeithiau. Jayne ei fam wedi gofyn i mi i ddiolch i ddau yn fawr iawn. "

Jamie wrth ei fodd yn anfon neges bersonol a rhai nwyddau Luke.

YNWA – 23 Foundation