Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Ymweliad Tom i Anfield

Annwyl bawb

Anfonwch eich dymuniadau gorau i Tom ifanc yma yn y llun gyda'i dad. Mae Tom yn oed 8 blynedd a aeth i wylio Lerpwl am y tro cyntaf erioed yn erbyn Burnley, trwy garedigrwydd y 23 Foundation.

Roedd Tom Young gwahoddwyd i lawr i Anfield yn dilyn ei modryb Debbie gysylltu â ni yn ddiweddar. Roeddem i gyd yn drist iawn i glywed bod Tom ifanc wedi colli ei fam oherwydd salwch – ddau ddiwrnod cyn y Nadolig.

Byddwn yn bendant yn gwahodd Tom i lawr i Anfield eto yn fuan, yn y cyfamser Tom / Debbie mae ein meddyliau gyda chi a'ch teulu.
YNWA – 23 Foundation