News

23 Sylfaen Diweddaraf

Simon Byrne o Galway yn Iwerddon

Annwyl bawb

Jamie Carragher a 23 Sylfaen yn anfon ein dymuniadau gorau diffuant i Simon Byrne y llun yma gyda mab Tom. Maent yn dod o Galway yn Iwerddon a chefnogwyr Clwb Pêl-droed Lerpwl mawr. Simon ddiagnosis o ganser yr ymennydd a Jamie hanfonodd ef neges personol gyda ei ddymuniadau gorau. Os gwelwch yn dda ymuno â ni i gefnogi Simon a Tom trwy'r driniaeth a'r amser caled fod y teulu yn gorfod goddef.

YNWA Simon! – 23 Foundation