Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Cyfarfod Peter Moore… Mae ein Prif Swyddog Gweithredol newydd!

Annwyl bawb

Roedd yn gyfarfod bleser mawr gyda'n Prif Swyddog Gweithredol newydd Peter Moore. Mae Peter yn scouser ac yn angerddol iawn am ei FC Liverpool annwyl!

Mae gan Peter y farn swyddfa gorau gyda adeilad hwnnw Afu anhygoel fel cefndir! Mae'r garfan wedi'i lofnodi 1965 shirt Gêm Gwpan yr FA yn er cof am ei ddiweddar dad.

Os gwelwch yn dda ymuno â ni i ddymuno Peter pob llwyddiant iddo yn ei swydd newydd fel cymharol Prif Swyddog Gweithredol y clwb pêl-droed gorau ar y blaned. Dyma i lawer o lwyddiannau, llawer tlysau, am flynyddoedd lawer i ddod…

WELWCH CHI BYTH GERDDED EICH PEN EICH HUN.

Mike Lepic – 23 Foundation