News

23 Sylfaen Diweddaraf

Logan McCormick (Aged 7)

Annwyl bawb,

Os gwelwch yn dda cwrdd Logan McCormick oed 7. Roedd Logan ddiagnosis o Aciwt lymffoblastig Lewcemia ym mis Mehefin 2015 pan oedd yn 5 mlwydd oed. Logan yn ei cyfnod cynnal triniaeth erbyn hyn lle y mae'n rhaid iddo gael chemo bob dydd tan tua Mehefin 2018.

Mynychodd Logan Stoke City gêm gyda'i dad Darren garedigrwydd y 23 Foundation. Logan yn fachgen hyfryd gyda phersonoliaeth mawr, mae'n adores FC Lerpwl a bob tro y byddwn yn ei wahodd draw, ennill lerpwl!! Os gwelwch yn dda ymuno â ni i ddymuno pob llwyddiant iawn gyda ei driniaeth ac adfer Logan. Yn y cyfamser, dylai Jurgen Klopp gael ef ar y fainc os ef yw ein masgot lwcus.

YNWA Logan

23 Foundation