Gweledigaeth Jamie

Fy nod drwy ddefnyddio hyfforddwyr profiadol cymwys yw cyflawni'r technegau hyfforddi pêl-droed diweddaraf, sgiliau a sesiynau i blant o bob oedran a lefelau gallu ar lefel ryngwladol. Byddwn yn sicrhau amgylchedd diogel i ddysgu gyda HWYL yw'r canlyniad rhif un a fwriadwyd. Jamie Carragher