News

23 Sylfaen Diweddaraf

Jamie Carragher 23 Gêm Elusen Sylfaen ….

The 23 Bydd Sefydliad yn chwarae gêm bêl-droed elusennol arbennig yn Bootle ar 9 Hydref 2016 i godi arian ar gyfer y Sefydliad.

Os oes gennych ddiddordeb mewn noddi y mae'n, ei wylio, chwarae ynddo neu dim ond cael rhan mae cyfle i chi!

Mae'n argoeli i fod yn ddiwrnod gwych, felly dewch draw a chymryd rhan!

Diolch i chi fel erioed am eich cefnogaeth garedig!