News

23 Sylfaen Diweddaraf

Get Well Cyn bo hir David ….

Mae pawb yma yn y 23 Byddai Sylfaen ddymuno gwellhad buan David Ginola ar ôl ei llawdriniaeth ddargyfeiriol y galon pedwarplyg diweddar.

Not only was David one of the most talented players of the modern ere, he is also one of footballs most genuine guys …. a true gentleman!

Everybody sends their best wishes David, and we look forward to seeing you back on your feet very soon!