News

23 Sylfaen Diweddaraf

Codi arian ar gyfer cronfa Lindsay Forsyth Cŵn Cardiaidd

Annwyl bawb, ein ffrind da Niall Cull y llun yma cynrychioli'r 23 Roedd Foundation yn falch iawn i gyflwyno Ms. Sarah Forsyth gyda harwyddo, fframio jersey Jamie Carragher. Bydd y crys yn cael ei ddefnyddio tuag at yr apêl codi arian y gronfa Lindsay Forsyth Cŵn Cardiaidd.

Mae'r teulu Forsyth wedi rhoi oes o ymroddiad, cefnogi pêl-droed yn Iwerddon a 23 Sylfaen yn falch o gefnogi'r teulu gyda'r prosiect hwn.

Pob lwc o bob un ohonom yma yn y 23 Foundation. YNWA!