News

23 Sylfaen Diweddaraf

Ar gyfer Jackson James

The 23 Cysylltwyd Sylfaen yn ddiweddar gan ffrind i'r teulu i ofyn am rodd i helpu tuag at gostau angladd ar gyfer Jackson James.

Roedd Jackson yn unig 5 mis oed pan drasig farw yn ei gwsg yn y cartref yn Wigan.

Mae ei deulu yn codi arian i roi'r angladd hardd a carreg fedd briodol ei fod yn haeddu Jackson.

The 23 Sylfaen wedi rhoi £ 250 er cof am Jackson. Os hoffech chi gyfrannu ewch i'w dudalen Cronfa Go Me sydd i'w gweld yma – Jackson James Tudalen

Rydym yn anfon ein cydymdeimlad diffuant i deulu Jacksons, ac yn gobeithio y Jackson yn cysgu dynn. RIP dyn bach x