News

23 Sylfaen Diweddaraf

Fans Cefnogi Banciau bwyd

Annwyl bawb

3 paledi o Gacennau Fairy eu rhoi i Fans Cefnogi Banciau bwyd (FSF) ar 24 Chwefror 17. Mae ein Les Wright ei hun sy'n gweithio o fewn y diwydiant logisteg bwyd o ffynonellau y cynnyrch a'i drosglwyddo i Ian Byrne a Dave Kelly (FSF). Trwy gysylltiadau busnes lleol eu drefnu cludiant am ddim o'r warws i bwyntiau dosbarthu ledled Glannau Mersi. dros 15,000 teisennau eu dosbarthu i MPAC - Sefydliad elusennol a gwirfoddol sy'n cefnogi Plant, a Banciau bwyd ledled Glannau Mersi.
Os ydych yn gyflenwr bwyd sy'n gallu helpu gyda phrosiectau o'r math hwn, cysylltwch â les@jamiecarragher.org
Diolch yn fawr Y, Ian, Dave a bawb sydd wedi helpu gyda'r prosiect hwn.

Pob hwyl
23 Foundation