News

23 Sylfaen Diweddaraf

Wyau Pasg Ar gyfer Gogledd Banc Bwyd Lerpwl ….

Roedd yn wych i roi 60 Wyau Pasg a banciau bwyd yn Anfield Lerpwl cyn y gêm elusen v Bayern Munich.

Gweithio gyda'n gilydd gyda darparwyr logisteg a gweithgynhyrchwyr roeddem yn gallu gwneud cyfraniad hwn yn bosibl. Diolch i bawb sy'n gysylltiedig.

Os gallwch chi helpu drwy gyfrannu at y Banc Bwyd Gogledd Lerpwl rydym yn gwybod ei fod yn cael ei werthfawrogi bob amser, ac yn gwneud gwahaniaeth.

North Banc Bwyd Lerpwl – https://northliverpool.foodbank.org.uk