Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Neges gan Jamie Carragher

Mae wedi bod yn wythnos anodd i mi a fy nheulu.

Hoffwn ymddiheuro unwaith eto yn ddiffuant am fy camau gweithredu. Hoffwn hefyd i yn bersonol diolch bawb ohonoch sydd wedi cymryd yr amser i ysgrifennu ataf gyda eich negeseuon caredig yn ystod y cyfnod hwn o fyfyrio meddylgar.

Rwy'n gobeithio dychwelyd yn ôl i'r gwaith yn fuan. Yn y cyfamser, Byddaf yn canolbwyntio ar fy prosiectau ysgol elusennol a phêl-droed.

Jamie Carragher