News

23 Sylfaen Diweddaraf

Jamie anfon crys wedi'i lofnodi i Andy Plinston

Annwyl bawb,

Jamie yn falch o anfon crys wedi'i lofnodi i Andy Plinston a'i feibion ​​Lucas a Theo, er cof am ei 12 mlwydd oed mab Ben sydd drasig farw.

Ben, er gwaethaf ei holl faterion, rhywsut llwyddodd i wenu ar draws ac yn dod â chynhesrwydd i a chariad i bawb a oedd yn cyfarfod ag ef ac i lawer a welodd ei daith trwy Andy rannu atgofion wrth iddynt ddigwydd ar Facebook. Dwi byth yn cwrdd â Ben, ond bydd ei gof yn byw yn hir yn fy nghalon….Dywedodd ffrind da Stuart Baggs, a gysylltodd â'r 23 Foundation.

Ynghlwm mae Diweddariad Andy ar Facebook, gan gynnwys llun o Ben ar dudalen flaen papur lleol Andy.

YNWA – Ben.