News

23 Sylfaen Diweddaraf

Victor & Tobi v Wolves

Annwyl bawb

Cawsom y pleser o gymryd llawer o blant i wylio eu Lerpwl annwyl yn Anfield. Mae llawer ohonynt yn dal i dderbyn triniaeth yn Ysbyty Alderhey ac mae rhai ohonynt wedi gorffen eu triniaeth. Os gwelwch yn dda ymuno â ni yn eu dymuno pob lwc iawn.

Yn y llun mae Tobi gyda dad Victor (gyda Mike Lepic y 23 Foundation) cyn y gêm Wolves. Maent i gyd yn mwynhau'r lletygarwch yn Anfield, yn anffodus nid oedd y canlyniad yn erbyn Wolves oedd yr un yr ydym yn chwilio amdano. Mae'r pecynnau lletygarwch yn cael eu darparu gan y 23 trwy garedigrwydd Sylfaen Avtar Colar o Hornchurch.
YNWA
23 Foundation