Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Thomas, mam Claire & Dad Martin v Southampton

Annwyl bawb

Cawsom y pleser o gymryd llawer o blant i wylio eu Lerpwl annwyl yn Anfield. Mae llawer ohonynt yn dal i dderbyn triniaeth yn Ysbyty Alderhey ac mae rhai ohonynt wedi gorffen eu triniaeth. Os gwelwch yn dda ymuno â ni yn eu dymuno pob lwc iawn.

Yn y llun mae Thomas ifanc gyda mam Claire a dad Martin cyn y gêm Southampton. Maent i gyd yn mwynhau'r lletygarwch yn Anfield, yn anffodus nid oedd y canlyniad yn erbyn Southampton oedd yr un yr ydym yn chwilio amdano. Mae'r pecynnau lletygarwch yn cael eu darparu gan y 23 trwy garedigrwydd Sylfaen Brian McLaughlin o Efrog Newydd.

YNWA
23 Foundation