Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Diolch O Rowan yng Nghaerloyw …

The 23 Yn ddiweddar, rhoddodd Sylfaen lofnodi argraffiad cyfyngedig crys Stevie Gerrard i helpu i godi arian i brynu offer i helpu bachgen ifanc yng Nghaerloyw.

Rowan 20 mis oed a oedd yn cael digon o ocsigen ar enedigaeth. Mae gan Rowen materion iechyd niferus sy'n cynnwys parlys yr ymennydd, epilepsi, nam ar ei olwg ac mae ganddo hyd at 20 trawiadau y dydd. Er bod bywyd bob dydd bob amser yn anoddach iddo na'r rhan fwyaf, mae'n dons gwen mawr yn rheolaidd ar ei wyneb ac yn fachgen bach mor ddewr a hardd.

Mae'r crys Stevie Gerrard ei werthu mewn ocsiwn a chodwyd £ 400 i gael ei ddefnyddio i helpu i brynu offer i wneud bywyd Rowan yn haws ac yn fwy cyfforddus.

criafol, a byddai ei rieni ddiolch i Jamie, Mike a mae'r 23 Sylfaen ar gyfer eu cefnogaeth a'u caredigrwydd …. y mae mewn gwirionedd yn cael ei werthfawrogi!