Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Diolch yn fawr Dan Vincent & ffrindiau …

Diolch i Dan Vincent ddangosir yma (canol), cyflwyno siec yn Lerpwl heddiw i Les Wright & Mike Lepic o 23 sylfaen ar gyfer £ 1,315.00
Yn ddiweddar, cynhaliodd Dan a'i ffrindiau yn flinedig 24 awr 5 neilltu gêm bêl-droed yn Lerpwl i arian ar gyfer yr 23 Foundation, sydd fel bob amser yn cael ei werthfawrogi'n fawr.
Dan a Les hefyd yn cymryd peth amser i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad ar BBC Radio Merseyside a hefyd yn codi ymwybyddiaeth o sut y mae'r 23 Sylfaen yn helpu unigolion a theuluoedd ledled y gymuned leol ac ehangach.

gwneud Dan iawn a diolch - 23 Foundation