Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Cefnogi Ysgol Gynradd End Ormskirk West

Annwyl bawb, y 23 Sylfaen yn cefnogi Ysgol Gynradd End Ormskirk West ac rydym yn gweithio gyda Sarah Currie. Newyddion gwych gan Sarah;

Hi Mike, Cawsom ein digwyddiad ar ddydd Sadwrn- llwyddiant aruthrol! Mae'r lluniau fframio a chrys Roger Hunt yn mynd i lawr yn trin. Rwyf wedi atodi llun o Lizzie, a enillodd un ohonynt a oedd yn cynnwys! Codwyd £ 1170! Bydd hyn yn mynd i sicrhau y bydd pob plentyn yn mynd ar daith ysgol. Ni allaf ddiolch digon i chi!