Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Chwarae Pêl-droed Y Ffordd Carragher!

SoccerSchools1Jamie Vision

'Fy nod drwy ddefnyddio hyfforddwyr profiadol yw cyflawni'r technegau hyfforddi pêl-droed diweddaraf a sgiliau i blant o bob oed a gallu ar lefel ryngwladol. Byddwn yn sicrhau amgylchedd diogel i ddysgu gyda 'hwyl' sef y nifer un canlyniad a fwriadwyd '

Dechreuodd Jamie Carracher Ysgolion Pêl-droed ar Lannau Mersi, ond yn awr yn cael eu rhedeg ledled y DU ac i Ewrop. Gyda profiadol a chymwys staff cynnig a 2, 3 neu 4 Ysgol Bêl-droed dydd, eich chwaraewyr yn sicr o wella eu sgiliau tra'n mwynhau manteision a Jamie Carragher Ysgol Bêl-droed i'w gynnig.

I gael rhagor o wybodaeth am Jamie Carragher Ysgolion Pêl-droed ewch i'r wefan swyddogol yn www.jamiecarraghersoccerschools.com.