Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

muhammad (Aged 13)

Annwyl bawb,

Os gwelwch yn dda cwrdd â Muhammad, ei fod yn fachgen gwych ac mae'r 23 Roedd gan Sefydliad y pleser o wahodd ef a'i dad Ali i fwynhau lletygarwch ar gyfer y fuddugoliaeth Lerpwl yn erbyn Stoke City.

Mae gan Muhammad gyflwr prin iawn o'r enw primordial MOPD2 gorachod. Muhammad yw 13 mlwydd oed, 95.5cm o daldra a 12kg mewn pwysau ac yn dod o Batley yng Ngorllewin Swydd Efrog. Mae'n ar restr aros am lawdriniaeth ar gyfer clefyd Moya Moya fel y rhydweli yn ei ymennydd ei rhwystro. Muhammad hefyd yn gefnogwr Lerpwl fawr iawn ac yn mwynhau gwylio ei annwyl ennill LFC yn Anfield.

Os gwelwch yn dda ymuno â ni i ddymuno Muhammad mhob gorau ar gyfer ei driniaeth sydd i ddod. Mae'n fachgen gwych gyda chalon fawr, ac rydym yn gobeithio gwahodd yn ôl i Anfield yn fuan am gêm arall. Muhammad yn y llun yma gyda Mike a Gayner Lepic o'r 23 Foundation.

YNWA Muhammad