Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

Gweledigaeth Jamie

Fy nod drwy ddefnyddio hyfforddwyr profiadol cymwys yw cyflawni'r technegau hyfforddi pêl-droed diweddaraf, sgiliau a sesiynau i blant o bob oedran a lefelau gallu ar lefel ryngwladol. Byddwn yn sicrhau amgylchedd diogel i ddysgu gyda HWYL yw'r canlyniad rhif un a fwriadwyd. Jamie Carragher