Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Gayner Pen-blwydd Hapus …

Rydym i gyd wedi clywed am y dywediad 'tu ôl i bob dyn mawr y mae gwraig o mawr’ …. ac ar yr 23 ni allai dim Sylfaen fod yn fwy gwir!

Er bod Mike yn wyneb y 23 Foundation, gweithio ochr yn ochr ag ef yw ei wraig Gayner sy'n neilltuo llawer iawn o amser ac ymdrech i mewn i'r elusen sy'n helpu gwneud yn llwyddiant y mae heddiw.

Ar ddiwedd mis Ionawr Gayner yn dathlu pen-blwydd carreg filltir (Na allwn ni ddim dweud wrthych pa un ond mae hi'n dal i edrych yn anhygoel) felly rydym yn jyst eisiau dweud ar ran Jamie a phawb ymwneud â'r 23 Foundation “Gayner Pen-blwydd Hapus, & diolch i chi am yr holl waith anhygoel ydych yn ei wneud ar gyfer yr elusen …. ydych yn un mewn miliwn!”