Wps! Mae'n ymddangos eich bod wedi analluogi eich Javascript. Er mwyn i chi weld y dudalen hon gan ei bod i fod i ymddangos, rydym yn gofyn i chi os gwelwch yn dda ail-alluogi Javascript eich!

News

23 Sylfaen Diweddaraf

Ethan, Freddie & Dad Keith v Wolves

Annwyl bawb

Cawsom y pleser o gymryd llawer o blant i wylio eu Lerpwl annwyl yn Anfield. Mae llawer ohonynt yn dal i dderbyn triniaeth yn
Ysbyty Alderhey ac mae rhai ohonynt wedi gorffen eu triniaeth. Os gwelwch yn dda ymuno â ni yn eu dymuno pob lwc iawn.

Yn y llun mae Ethan gyda brawd Freddie gyda dad Keith cyn y Bleiddiaid yn cyd-fynd. Maent i gyd yn mwynhau'r lletygarwch yn Anfield, yn anffodus nid oedd y canlyniad yn erbyn Wolves oedd yr un yr ydym yn chwilio amdano. Mae'r pecynnau lletygarwch yn cael eu darparu gan y 23
trwy garedigrwydd Sefydliad Paul Schofield o Knaresborough.

YNWA
23 Foundation